สสค.ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ อินทองเพ็ชร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอดุลย์ มาลิกุลสลาม เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟบ้านบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอบันรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน และมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอบันรามัน กล่าวรายงาน ประธาน ได้กล่าวถึงปัญหาการเกิดไข้เลือดออกในจังหวัดยะลา และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้า ถุงยังชีพให้กับคนชราและพิการ มีการออกบู้ทบริการประชาชนของหน่วยงานในจังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน