สสค.กาฬสินธุ์​ฟอร์มงานใหม่​ " ต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย​ (DINO​ BUDDY) "


หลังจากที่นางอุดมลักษณ์​   สอนสารี​  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการลงนาม MOU ขับเคลื่อน Safety DINO เมื่อวันที่ ๑๑​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์​   ได้กำหนดการให้วันที่ ๒๖​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒​ เดินหน้าขยายผลเซฟตี้ดีโน​ ให้เป็น​ "  ต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย​"  หรือ​ DINO​ BUDDY   ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบกิจการ​   ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่่าง ผู้บริหารโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล โรงเรียนกุฉินารายณ์​ ​ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๒ในระดับดีเยี่ยมจำนวน​ ๑๒​ คน​ ณ​ บริษัทน้ําตาลมิตรกาฬสินธุ์​ จำกัด​
เพื่อศึกษาเครื่องมือ​ ตัวอย่างและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัย​อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานใน​   ๕​ ประเด็นหลัก คือ
๑.แนวทางการจัดทำนโยบายและแผนงาน
๒.แนวทางการจัดทำรายงานผลงานข้อมูลและสถิติ
๓. ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอัคคีภัย
๔.ความปลอดภัยในงานจราจรและงานขนส่ง
๕.ความปลอดภัยในงานบนที่สูง
ในการนี้ผู้บริหารของ​ ๕​ หน่วยงานหลัก    คือนายคมสันต์​   เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัด นายโกวิท​  ลาภจิตร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท National starch and Chemical ประเทศไทยจำกัด นายเรืองเวช​  ผาสุก​ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล นายประพันธ์ศักดิ์​   ภูสีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ และนายอภิชัย​ หาญสุริย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์​    ตั้งความหวังสูงที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย​ หรือ​ DINO​ BUDDY  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระบบงานด้านความปลอดภัย​อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามนโยบาย กาฬสินธุ์โมเดลของนายไกรสร​ กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
{gallery}2562/07/50904{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน