สสค.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจสอบการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และตรวจประเมิน มยส.


วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น. สสค.อำนาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีลูกจ้าง 277 คน  ซึ่งผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการให้ สปก. แก้ไขส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพิจารณาอนุมัติการรับรอง ต่อไป และเวลา 15.30 น. เข้าตรวจสอบ และร่วมสังเกตการณ์ประชุมเตรียมความพร้อม (Tabletop) การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด โดยมีบริษัท เอ็น.อาร์.ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.053 เป็นหน่วยฝึกอบรมซึ่งจะได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมฯ ในวันที่ 26กรกฎาคม 2562 ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน