สสค.สุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายบรรพต โพธิ์นุต นว.ชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นว.ปฏิบัติการ ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง ฝ่ายปกครองอำเภอด่านช้าง ตรวจสถานประกอบกิจการ ดังนี้
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
1. ร้านเจเจ คาราโอเกะ เลขที่ 999/28 ม.23 ต.หนองมะค่าโมง ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ มีลูกจ้างหญิง 1 คน
2. ร้านไลค์ เลขที่ 780 ม.19 ต.หนองมะค่าโมง ประกอบกิจการร้านอาหาร มีลูกจ้างหญิง 5 คน
3. ร้านถ้าฉลอง เลขที่ 915/6 ม.18 ต.หนองมะค่าโมง ประกอบกิจการร้านอาหาร มีลูกจ้าง 11 คน ชาย 5 คน หญิง 6 คน
4. ร้านโซฟา เลขที่ 310 ม.1 ต.ด่านช้าง ประกอบกิจการร้านอาหาร มีลูกจ้างหญิง 3 คน
5. ร้านเอ็คโค่ เลขที่ 719 ม.19 ต.หนองมะค่าโมง ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ มีลูกจ้างหญิง 4 คน
อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
1. ร้านอรไพรินคาราโอเกะ เลขที่ 398 ม.5 ต.ท่าระหัด ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ มีลูกจ้างหญิง 3 คน
2. ร้านนวดแผนไทย น้องปู เลขที่ 223 ม.4 ต.สนามชัย ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ มีลูกจ้างหญิง 1 คน
3. ร้านอาหารจันทร์ฉาย เลขที่ 216 ม.4 ต.สนามชัย ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ มีลูกจ้าง 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
4. ร้านภรณ์พรรณ นวดเพื่อสุขภาพ เลขที่ 202/7-8 ม.7 ต.โพธิ์พระยา ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีลูกจ้างหญิง 1 คน
5. ร้านดอกแก้วนวดแผนไทย เลขที่ 137/8 ม.7 ต.โพธิ์พระยา ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ มีลูกจ้างหญิง 2 คน
6. ร้านแพรวดาว 2 คาราโอเกะ เลขที่ 299/87 ม.4 ต.สนามชัย ประกอบกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ มีลูกจ้าง 9 คน ชาย 4 คน หญิง 5 คน
ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line