• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (GLP) แก่สถานประกอบกิจการ


   วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน (GLP) เพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการและให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GOOD LABOUR PRACTICES : GLP) และเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้ตามมาตรฐานของกฎหมายและมีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีนายมโนชญ์ แสงแก้ว อดีตผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม จำนวน 12 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม