• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.2) ในหัวข้อ “กฎหมายสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานการทำงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนแนวทางในการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม