• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา อบรมเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง "สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก" ให้แก่นักศึกษา จำนวน 70 คน ที่เข้าร่วมอบรมตาม “โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ตำบลลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยนายสหการ เขื่อนแปด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม