• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จ.นนทบุรี


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายนางพิไลวรรณ ศรีขจรกุล นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จ.นนทบุรี ในโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว องค์กรภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมนครอินทร์ รร.เดอะริช สะพานพระรามห้า ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสนง.จัดหางานจ.นนทบุรีเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการฯ


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม