• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี และร่วมตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี และมอบหมายให้นางสาวสุนิษา ดนมินทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/1 หมู่ 4 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบกิจการแปรรูปสาหร่าย มีลูกจ้างทั้งหมด 2,040 คน ชาย 368 คน หญิง 1,172 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 1,285 คน ลูกจ้างอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 คน ลูกจ้างพิการ 10 คน 2. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด เลขที่ 32 หมู่ 6 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ มีลูกจ้างทั้งหมด 432 คน ชาย 374 คน หญิง 58 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 68 คน ลูกจ้างสัญชาติลาว 4 คน ลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา 1 คน ลูกจ้างอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 คน  ผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการทั้งสองแห่งไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการส่งเสริมให้นายจ้างเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการต่อไป


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม