• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สมุทรสงคราม จัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563


วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่  จำกัด ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา และบริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ การออม การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม