• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนารินี ชำนาญกิจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุดารัตน์ วงศ์กิดาการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้างในสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม