• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบกิจการเสี่ยงในพื้นที่


วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 08.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ มอบหมายนายชลิต ปรังพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบกิจการเสี่ยงในพื้นที่ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการอภิปลายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบกิจการเสี่ยงในพื้นที่ และการให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติด” โดยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม