• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 13.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายสุวิจักขณ์ พันธุ์พิชญา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมตรวจบูรณาการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง ประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงงานน้ำแข็ง) พบการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 110 คน (ชาย 84 คน หญิง 26 คน) และแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 82 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 70 คน (ชาย 66 คน หญิง 4 คน) สัญชาติลาว จำนวน 12 คน (ชาย 8 คน หญิง 4 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิดและไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
 

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม