• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางฉวีวรรณ พาเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสุวิจักขณ์ นิติกรปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 โดยมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ให้แก่เจ้าหน้าจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตากและอุทัยธานี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม