• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ร่วมกันชี้แจงสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่พนักงานบริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายชลิต ปรังพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอดิศร แก้วกำพล นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันชี้แจงสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่พนักงานบริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด จำนวน 149 คน เป็นชาย  50 คน หญิง 99 คน ซึ่งบริษัทฯ จะเลิกจ้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากประสบปัญหาไม่มียอดสั่งซื้อมีผลทำให้ต้องลดปริมาณการผลิต และต้องลดจำนวนลูกจ้างโดยบริษัทฯ จะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานกระทรวงแรงงานได้เข้าชี้แจงสิทธิกรณีว่างงาน การรักษาสถานภาพผู้ประกันตนการแจ้งตำแหน่งงานว่าง และสำรวจความต้องการการฝึกอาชีพอิสระสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพส่วนตัว สำหรับลูกจ้างที่เหลืออยู่จำนวน 52 คน บริษัทฯ มีแนวโน้มจะเลิกจ้างต่อไปหากยังคงไม่มียอดสั่งซื้อ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานความคืบหน้าเพื่อโปรดทราบต่อไป


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม