• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จปอ.) จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับ มาตรการควบคุม และการป้องกันไวรัสโคโรนา ในสถานประกอบกิจการ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 13.00 น .สนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จปอ.) จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับ มาตรการควบคุม และการป้องกันไวรัสโคโรนา ในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายแพทย์ศรัณย์ ศรีคำ หัวหน้างกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา มีผู้เข้ารับการอบรม 140 คน ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ต่อไป


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม