• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ”


วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ” ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุ้งเหนือ หมู่ 2 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม