สสค.หนองคาย ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายนิพลธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในส่วนของจังหวัดหนองคายรับการถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมด้วย


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม