• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ในการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้าง ตามนโยบาย Safety Thailand


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสิธรา จันทร์หอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายไตรสรณ์ วรพิศุทธ์ และนายสุรยุทธ สุนทรวารี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจสถานประกอบในการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในสถานประกอบกิจการประเภทงานก่อสร้าง ตามนโยบาย Safety Thailand จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เคน แอททิจูด รัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่บนถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารสูง ๓๑ ชั้น มีลูกจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างประมาณ ๗๐ คน พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ดังนี้
๑.๑ นายจ้างไม่กำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เช่น ไม่มีหน้ากากป้องกันหรือแว่นตา กรณีงานเชื่อมโลหะ รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย ตามความเหมาะสมกับงานแต่ละชนิด ๑.๒ นายจ้างไม่มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ๑.๓ นายจ้างไม่จัดทำรัวกั้นหรือราวกันตก ๒. บริษัท เอบี พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม เดอะ คริสตัล บลิส รัตนาธิเบศร์ ตั้งอยู่ในซอยเรวดี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารสูง ๑๙ ชั้น มีลูกจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างประมาณ ๔๐ คน พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ดังนี้ ๒.๑ นายจ้างไม่ได้แจกคู่มือการปฏิบัติงานและติดประกาศให้ลูกจ้างทุกคนทราบก่อนปฏิบัติงาน ๒.๒ นายจ้างไม่จัดทำป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจน ๒.๓ นายจ้างไม่กำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เช่น หมวก ถุงมือผ้าหรือหนัง เข็มขัดนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย ตามความเหมาะสมกับงานแต่ละชนิด ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยจะได้มีคำสั่งให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยฯ ภายใน ๓๐ วัน และจะติดตามผลการปฏิบัติต่อไป


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม