• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างของบริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  มีลูกจ้างเข้ารับการอบรมรวม 75 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย
การบรรยายหัวข้อ "การวางแผนการเกษียณอายุ การจัดสวัสดิการแรงงานด้านสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน" โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
การบรรยายหัวข้อ "การดูแลสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงวัยโรคจากการทำงาน และโรค Covic-19" โดย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
การบรรยายหัวข้อ "การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยการออม" โดยนายสุกรรณ์ สังขวรรณะ (ปราชญ์เกษตร, อาสาสมัครเกษตร, ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร อำเภอหนองหญ้าไซ)

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม