สสค.หนองคาย ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่ลูกจ้าง


วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย ในกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนทำให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นเงิน จำนวน 1,000 บาท

 

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม