• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าร่วมการตรวจราชการรอบที่ 2 Progress Review ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวรรณ์ ดวงตา)


วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวสุนารินี ชำนาญกิจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายสุทัศน์ ทองรักษา นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุรัตน์ จันทร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจราชการรอบที่ 2 Progress Review ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุวรรณ์ ดวงตา) ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง และได้แนะนำให้ทุกหน่วยงานเข้าถึงเหตุการณ์ทันท่วงที กรณีเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในการทำงาน และให้จัดทำแผนงานโครงการต่างๆเพื่อการปฎิบัติงานตามเป้าหมาย


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม