• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง


วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล โดยมีผู้ตรวจราชการกรม(นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์) เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัดที่เป็นกรรมการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 35 คน การประชุมได้แลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ประธานฯ ได้ขอให้แต่ละจังหวัดติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนายจ้าง ลูกจ้าง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 และการจัดกิจกรรมวันแรงงานปีนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องการชุมนุมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ยังไม่สามารถยับยั้งได้ อาจใช้วิธีจัดกิจกรรม big cleaning ในสถานประกอบกิจการซึ่งนอกจากจะเป็นกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้อีกทางหนึ่ง

 

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม