• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง


วันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการดำเนินการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล โดยมีผู้ตรวจราชการกรม(นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์) เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัดที่เป็นกรรมการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 35 คน การประชุมได้แลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ประธานฯ ได้ขอให้แต่ละจังหวัดติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนายจ้าง ลูกจ้าง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 และการจัดกิจกรรมวันแรงงานปีนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องการชุมนุมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ยังไม่สามารถยับยั้งได้ อาจใช้วิธีจัดกิจกรรม big cleaning ในสถานประกอบกิจการซึ่งนอกจากจะเป็นกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้อีกทางหนึ่ง

 

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม