สสค.หนองคาย โครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมอบนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงาน" ในมิติของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมมอบนางสาวอัจฉราภรณ์ คนมั่น นักวิชาการแรงงาน และนางสาวสุกัญญา โชติพินิจ เจ้าหน้าที่สื่อสารด้านภาษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงลักษณะการกระทำผิด โทษของผู้กระทำผิด การช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งรับทราบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

 

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม