• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563


    วันที่ 24 มีนาคม 2563   นายมุคตาร์ ปะนาฆอ  สค.อำนาจเจริญ และนายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฎิบัติงานและผลการปฎิบัติงานของศูนย์อำนวยการ/ศูนย์ปฎิบัติการระดับต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งในด้านการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมฝ่ายขิดคำพระ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม
   

มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม