• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ ตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2563 นายคณิต ภากรมณี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางรุ้งณิภา ขวดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงาน พนักงานตรวจแรงาน ตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวังไม่ให้มีการลักลอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคและเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอซับใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลท่ากูบ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจ  ณ บริษัทธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบกิจการรับซื้อและแปรรูปมันสำปะหลัง มีพนักงานรวม 175 คน (แรงงานไทย 157 คน แรงงานเมียนมา 18 คน)  ทั้งนี้พนักงานตรวจได้ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกำหนด โดยการสร้างการรับรู้แก่นายจ้างลูกจ้างในเรื่อง รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น


พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม