• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสิธรา จันทร์หอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมและส่วนราชการในจังหวัด ประมาณ 30คน ซึ่งในวาระเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ สสค.นนทบุรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง กฎกระทรวงฯ การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ฯซึ่งออกมาบังคับใช้ใหม่ และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 12 พ.ย2563 จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม