• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line