ขอเลื่อนการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด


Attachments:
Download this file (200327153951.PDF)ขอเลื่อนการจำหน่ายพัสดุ[ขอเลื่อนการจำหน่ายพัสดุ]184 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line