ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทคลิปวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทคลิปวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (200813091308.PDF)200813091308.PDF[ ]8876 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน