ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230404160000880.pdf)ก.พ.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]1015 kB
Download this file (20230404160000890.pdf)ต.ค.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]2781 kB
Download this file (20230404160000898.pdf)พ.ย.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]939 kB
Download this file (20230404160000980.pdf)มี.ค.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]2055 kB
Download this file (20230404160002890.pdf)ธ.ค.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]601 kB
Download this file (20230404160142903.pdf)ม.ค.[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]548 kB
Download this file (20230502142247035.pdf)เม.ย.[สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]367 kB
Download this file (20230601111746557.pdf)20230601111746557.pdf[สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]150 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน