ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกองและไส้กรองน้ำดื่ม และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230510160530098.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกองและไส้กรองน้ำดื่ม และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพา[ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสารกองและไส้กรองน้ำดื่ม และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]103 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน