ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230824141816897.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]149 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line