ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำเกียรติบัตรฯ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230825143623612.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำเกียรติบัตรฯ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างทำเกียรติบัตรฯ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]107 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน