ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภท กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม (MOU) และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20210329132743289.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม[ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการจัดงานประกาศเจตนารมณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภท กุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม (MOU) และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]57 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน