เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญ รายการจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.


.

Attachments:
Download this file (20210615140546477.pdf)เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญ รายการจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉ[เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญ รายการจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.]42 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน