ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชภ 2119 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20210908102354156.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชภ 2119 กรุงเ[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชภ 2119 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]37 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน