ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดชุดเดิมไปติดตั้งสถานที่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20210914111341338.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดชุดเดิม[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดชุดเดิมไปติดตั้งสถานที่ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]42 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน