ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมปั้มน้ำตัวที่ 1 และปั้มน้ำตัวที่ 2 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20220801092157065.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมปั้มน้ำตัวที่ 1 และปั้มน้ำตัวที่ 2 และสาระสำ[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมปั้มน้ำตัวที่ 1 และปั้มน้ำตัวที่ 2 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]128 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน