ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20220902113056980.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ป[ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]397 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน