ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230315092603858.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติราชกา[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]139 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.