ราคากลางและร่างขอบเขตงานโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ


ราคากลางและร่างขอบเขตงานโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ

Attachments:
Download this file (20220201113024056.pdf)ราคากลางและร่างขอบเขตงาน[ราคากลางและร่างขอบเขตงาน]1953 kB
Download this file (20220202112237295.pdf)ราคากลางและร่างขอบเขตงาน[ราคากลางและร่างขอบเขตงาน]35 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน