ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นที่กระเบื้องยางภายในอาคารฯ (ตลิ่งชัน) e-bidding


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นที่กระเบื้องยางภายในอาคารฯ (ตลิ่งชัน) e-bidding

Attachments:
Download this file (20200102131803566.pdf)ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นที่กระเบื้องยางภายในอาค[ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นที่กระเบื้องยางภายในอาคารฯ (ตลิ่งชัน) e-bidding]854 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน