Arbitrator

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ตัดสินและกำหนดข้อปฏิบัติให้แก่คู่พิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน