Attendance Bonus

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Attendance Bonus

เบี้ยขยัน

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นรางวัลที่ขยันมาทำงานสม่ำเสมอตามที่นายจ้างกำหนด เบี้ยขยัน
Synonyms: เบี้ยขยัน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน