Bargaining Unit

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Bargaining Unit

กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

กลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างให้การยอมรับหรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms: กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง