Bidding

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Bidding

การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ระบบการบรรจุตำแหน่งงานที่ว่าง โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างปัจจุบัน สมัครเข้ารับตำแหน่งงานนั้น การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง
Synonyms: การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รับข่าวสารกรม