Rat

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Rat

ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ

คำแสลงที่ใช้เสียดสีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแต่เป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงานของสหภาพ ในบางกรณีอาจหมายถึงลูกจ้างที่ยอมรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สหภาพกำหนด ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ
Synonyms: ผู้ไม่ทำตามกลุ่ม/แกะดำ
มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม