Family Workers

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Family Workers

แรงงานในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดแบบญาติพี่น้อง และทำงานในกิจการของหัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านขายของชำ ร้านซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ แรงงานในครอบครัว
Synonyms: แรงงานในครอบครัว

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน